MENGENAI KAMI

LATAR BELAKANG PUSPANITA CAWANGAN LANGKAWI

 • Keahlian Puspanita Cawangan Langkawi adalah terdiri daripada gabungan 48 buah jabatan seluruh Langkawi. 
 • Jumlah bilangan ahli berdaftar adalah seramai 300 orang. 
 • Pejabat Daerah Langkawi adalah merupakan pusat operasi bagi pelaksanaan program-program Puspanita Cawangan Langkawi 
OBJEKTIF PUSPANITA
 • Merapatkan perhubungan muhibah dan menyatu-padukan isteri-isteri dan anggota-anggota wanita Perkhidmatan Awam di semua peringkat perkhidmatan 
 • Menggalakkan perkembangan pengetahuan kemahiran serta kemajuan diri ahli-ahli Persatuan menerusi program-program kemajuan, ceramah-ceramah, bengkel-bengkel, seminar dan kursus. 
 • Menggalakkan dan melibatkan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti bagi faedah ahli dan keluarga mereka serta masyarakat. 
 • Menganjurkan program-program untuk memungut derma dan sumbangan bagi aktiviti-aktiviti amal kebajikan. 
 • Mengadakan program-program untuk mengeratkan perhubungan dengan lain-lain pertubuhan wanita yang berdaftar, demi memupuk semangat persefahaman dan menambah pengetahuan melalui rancangan-rancangan pembangunan negara khususnya yang berkaitan dengan kaum wanita di negara ini. 
 • Memiliki tanah, bangunan-bangunan dan aset-aset yang lain sebagaimana yang diperlukan melalui cara memohon kepada kerajaan, membeli, menyewa dan sebagainya. Mana-mana cawangan juga boleh memiliki tanah, bangunan dan aset-aset atau sebagainya untuk kebajikan dan faedah ahli. 
 • Menyertai aktiviti perniagaan dengan syarat semua wang dan keuntungan yang didapati oleh persatuan ini, hasil dari penyertaannya dalam mana-mana perniagaan, akan digunakan semata-mata untuk melanjutkan, memajukan dan menjalankan tujuan-tujuan persatuan ini, dan tidak sebahagian pun daripada wang atau keuntungan atau bonus kepada sebarang ahli persatuan. Sungguh pun begitu, peruntukan ini tidak menghalang sebarang pembayaran yang di buat dengan tujuan baik, untuk membayar gaji atau perbelanjaan atau kedua-duanya kepada sebarang ahli atau pekerja persatuan ini, dengan syarat mereka telah memberikan perkhidmatan kepada persatuan ini. 

VISI
Ke arah PUSPANITA cemerlang
MOTO
"Wanita Sepakat Negara Meningkat"
MISI
Untuk mejadi wanita berdaya saing, berkualiti, berilmu, berkemahiran, berketerampilan dan bertaqwa supaya dapat menyumbang kepada pembangunan diri, keluarga dan masyarakat

BIDANG TUMPUAN PUSPANITA CAWANGAN LANGKAWI 
 • Menjaga kebajikan ahli seperti menyampaikan bantuan / sumbangan kepada ahli-ahli yang kurang berkemampuan. 
 • Menyalurkan ilmu kepada ahli melalui program-program ilmu yang dijalankan. 
 • Menyampaikan maklumat berkaitan kesihatan & penjagaan diri. 
 • Menyediakan program-program untuk menggalakkan aktiviti keusahawanan di kalangan ahli.

Ulasan